Termické solárne kolektory

Solárne systémy zabezpečujú ohrev vody v domácnosti počas 7-9 mesiacov roka. Zvyšok roka predhrievajú studenú vodu a ďalší zdroj energie (elektrická špirála, plynový kotol) ju následne len dohreje na požadovanú teplotu. Domácnosť tak ročne ušetrí 60 až 70% nákladov na ohrev vody a kúrenie. Doba návratnosti investície 4-6 rokov, čo je takmer o polovicu menej času ako pri zateplení alebo výmene okien. V neposlednom rade dochádza tiež k zhodnoteniu Vašej nehnuteľnosti. Ponúkame možnosť upevnenia kolektorov na všetky typy striech a taktiež možnosť zabudovania kolektorov do strešnej krytiny. Kumuláciou energie vzniká veľké teplo, ktoré sa následne ďalej využíva na ohrev. Práve termálne solárne články sa aplikujú najčastejšie pri ohreve vody. Ohriate kvapalné médium smeruje zo zberného systému kolektorov do výmenníka tepla v zásobníku vody s nepriamym ohrevom vody

V zásade rozlišujeme tri typy systémov

Pri tzv. sieťových systémoch (on-grid) sa časť produkcie elektriny odovzdá do verejnej elektrickej siete za vopred dohodnutú výkupnú, prípadne trhovú cenu (v závislosti od platnej legislatívy). Vo viacerých krajinách dobre funguje systém tzv. net-meteringu, teda zápočtový systém vyrobenej a odobratej elektrickej energie (virtuálna batéria).

Tzv. ostrovné systémy (off-grid) sú systémy priamo napojené na spotrebič (napr. celý dom). V tomto prípade sú generátor aj spotrebič oddelené od distribučnej sústavy. Vyprodukovanú elektrickú energiu, ktorá sa nespotrebuje v reálnom čase, je možné uskladniť do batérií. Takýto systém je nezávislý na pripojení k distribučnej sústave EE.

Hybridný systém – je kombinácia ostrovného a sieťového systému. Okrem solárnych panelov a sieťového meniča obsahuje ešte nabíjačku batérií (môže byť integrovaná už v sieťovom meniči) a batérie-akumulátory. V prípade nedostatku elektrickej energie v batériách je táto odoberaná zo siete a v prípade prebytku výroby sa do siete odovzdáva.

Solárna energia je bezplatne dostupná všade na svete. Ide navyše o jeden z najekologickejších spôsobov výroby elektrickej energie, čo sa negatívnej uhlíkovej stopy a energetickej návratnosti týka. Pri správne zvolenom riešení a dodržaní technických pravidiel inštalácie ide o nízko rizikovú investíciu s istotou návratnosti. Fotovoltika je už cenovo dostupná, a bez dotácie sa návratnosť investície na Slovensku odhaduje na 6 – 10 rokov. Tento systém výroby elektriny si vyžaduje len minimálnu údržbu a jednotlivé technologické komponenty sú veľmi spoľahlivé a majú dlhú technickú životnosť.

Pri využívaní fotovoltiky sa stávate výrobcom elektrickej energie, čím prispievate k dekarbonizácii nášho ovzdušia. Efektívne využívanie energie zo slnka významne zvyšuje aj našu energetickú nezávislosť a môže zmierniť negatívny dopad súčasnej energetickej krízy. Vstupná investícia je zvyčajne päť a viac tisíc eur pre rodinné domy, ktorým žiadne okolité objekty netienia strechu. Ide o ideálnu investíciu pre domácnosti, ktoré chcú usporiť na elektrine v dome, kde trvalo bývajú. Na rýchlu návratnosť vstupnej investície vplýva viacero faktorov ako výkon elektrárne, lokalita a spotreba domácnosti. Pri rastúcich cenách elektriny sa návratnosť dnes nainštalovaných elektrární ešte zrýchľuje.

Kvalitu panelov odráža najmä dĺžka záručnej doby, ktorú dodávatelia na panely poskytujú. Sú spravidla dve – záruka na výkon a záruka na mechanické časti. Lepšie panely majú záruku, že im výkon neklesne pod osemdesiat percent minimálne počas dvadsiatich piatich rokov používania. Bežná záruka na mechanické opotrebovanie je desať až pätnásť rokov, pri najlepších paneloch viac ako dvadsať. Menšie elektrárne potrebujú okolo šesť až osem panelov, väčšie aj dvadsať. Problémom častejšie býva plošná veľkosť strechy ako jej nosnosť, pretože panely sú spravidla veľké dva krát jeden meter. Pri montáži fotovoltických panelov, kde sa nevyžaduje stavebná zmena konštrukcie strechy, sa stavebné povolenie nevyžaduje. Majiteľ domu by mal podať ohlásenie o drobnej stavbe.

Výkon fotovoltických panelov sa udáva v kilowattpeakoch (kWp). Ide o maximálny výkon pri ideálnych podmienkach. Aby ste si vyrátali, koľko je panel schopný vyrobiť elektriny v prevádzke za nejaké obdobie, vynásobte tento údaj kilowatthodinami (kWh), v ktorých sa meria aj ročná spotreba domácností. Domáca elektráreň s bežne inštalovaným výkonom 3 kWp môže ročne vyrobiť 2 400 až 3 600 kWh elektriny. Priemerná spotreba rodinného domu s elektrickým vykurovaním a ohrevom vody je 8 700 kWh. Ideálne je používať energeticky náročné zariadenia v čase, keď je slnečný svit najsilnejší (od obeda do neskorého popoludnia). Fungovanie panelov si môžete kontrolovať online alebo cez mobilnú aplikáciu.

Dáta o energetickom potenciáli slnečného svitu vo vašom meste nájdete v angličtine napríklad v Globálnom solárnom atlase Svetovej banky. Umožňuje vyhľadávanie podľa názvu aj GPS adresy. Pre každú lokalitu sú k dispozícii modelové prepočty pre rodinné domy a firemné inštalácie rôznych veľkostí. Cena batérií k elektrárni v rodinnom dome sa môže pohybovať aj okolo 5- až 10-tisíc eur, zdvojnásobuje teda cenu elektrárne, aj návratnosť investície. V prípade menších elektrární však inštalácia batérie predĺži návratnosť do konca životnosti panelov (20 až 25 rokov), viac sa oplatí pri veľkom výkone panelov alebo ak ide napríklad o chalupu, ktorá nie je pripojená k distribučnej sieti. Ďalším riešení je pripojenie na virtuálnu batériu.

Kontakt

Kontaktné údaje

Duboma s.r.o.

Matice Slovenskej 15

082 21 Veľký Šariš

INFORMÁCIE A CENOVÉ PONUKY

+421 905 740 070

Sociálne siete

Fakturačné údaje

Duboma s.r.o.

IČO: 53138767

DIČ: 2121280579

IČ DPH: SK2121280579

Bankové spojenie

IBAN: SK18 1111 0000 0014 7491 6023

SWIFT: UNCRSKBX

Máte záujem o Naše služby?

Zavolajte nám na +421 905 740 070 alebo vypíšte formulár nižšie

Možnosť nahratia dokumentov (plánov, spotreby elektriny)