Plynové a elektrické kotly

Účinnosť moderných kondenzačných plynových kotlov je až 109% (pri plnom využití odpadového tepla). Kondenzačný kotol pracuje s teplotou spalín približne 40 až 90°C. Pri vykurovaní dochádza ku kondenzácii vodných pár obsiahnutých v spalinách. Teplovýmenná plocha je vyrobená z nerezovej ocele, alebo zo zliatiny hliníka a horčíka, aby nekorodovala. Efektívne typy kotlov využijú aj skondenzovanú vodu na vykurovanie.

Výhody plynových kondenzačných kotlov

Zvýšenie účinnosti vykurovania (až 109%)
Zníženie obsahu škodlivín a CO2
Zníženie spotreby energie
Zníženie teploty spalín
návratnosť investície
čistá a pohodlná prevádzka
nepotrebnosť skladovacích priestorov
kompaktné rozmery
tichá prevádzka

Kondenzačný kotol ponúka zníženie nákladov na energie a napĺňa požiadavku na zvýšenie ochrany životného prostredia. Výmenou klasického kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu 8-20 % ročnej spotreby plynu.

Plynový kondenzačný kotol – kondenzácia

V kondenzačnom kotly, ale dochádza ku kondenzácii vlhkosti zo spalín, treba rátať približne s 1,5 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemného plynu. Odpadové potrubie na kondenzát musí odolať agresívnym látkam (najlepšie tvrdený plast), kondenzát môže staré liatinové či hliníkové potrubia poškodiť.

V budovách, ktoré majú prípojku plynu, môže byť kondenzačný kotol jednou z ekonomicky najvýhodnejších možností. Vzhľadom na neustále sa zvyšujúcu cenu plynu je dobré investíciu do plynového kondenzačného kotla dobre zvážiť. Pri novostavbe je potrebné započítať do investičných nákladov okrem projektu plynofikácie aj samotnú prípojku plynu a komín. Oproti novšiemu klasickému plynovému kotlu spáli kondenzačný kotol približne o 15 % menej plynu.

Plynový kondenzačný kotol v pasívnom dome

Nízkoenergetické a pasívne domy majú malú potrebu tepla na vykurovanie, ale potreba teplej vody zostáva porovnateľná s potrebou v bežnom dome. Aby plynový kondenzačný kotol dokázal zabezpečiť tieto protichodné nároky, musí spĺňať dve hlavné požiadavky: aby mal veľký výkonový rozsah a zároveň nízky minimálny výkon. Na tieto parametre treba prihliadať už pri jeho výbere. Iba takýto kotol totiž dokáže zabezpečiť komfortnú prípravu teplej vody a zároveň pokryť potrebu tepla na vykurovanie bez toho, aby sa často vypínal a znova zapínal – čo výrazne skracuje životnosť zariadenia.

Činnosť plynového kotla a ekológia

V plynových kotloch spaľujeme hlavne zemný plyn (menej často propán, bután). Zemný plyn tvorí takmer úplne metán CH4 (96 až 98 %). Pri spaľovaní plynu sa metán zlučuje so vzdušným kyslíkom. Vzorec spaľovania plynu

Pri spaľovaní plynu vznikajú dve hlavné zložky: oxid uhličitý CO2, ktorý prispieva k skleníkovému efektu v atmosfére voda H2O, ktorá je úplne ekologická, v horúcich spalinách je vo forme vodnej pary

Z molekuly metánu vznikne jedna molekula CO2, ale až dve molekuly vody, čo nezaťažuje životné prostredie. Metán je preto šetrnejší ako ostatné uhlíkové palivá, má najlepší pomer atómov uhlíka a vodíka (1:4). Každé palivo s dlhším uhlíkovým reťazcom (propán, bután, kvapalné palivá) má menší pomerný obsah vodíka, preto produkujú viac CO2.

Staršie plynové kotly

Klasický plynový kotol (tzv. kotol prvej generácie) pracuje s teplotou spalín väčšou ako 120°C. Voda privádzaná do kotla nemôže mať nižšiu teplotu ako 60 °C. Inak by vnútri kotla kondenzovala vodná para, ktorá by mohla spôsobovať koróziu teplovýmennej plochy. Dnes sa pre nízku účinnosť (okolo 80%) neponúkajú a montujú sa už len zriedka.

Nízkoteplotný plynový kotol pracuje taktiež so suchými spalinami, no je schopný pracovať aj so vstupnou vodou s nižšou teplotou (35 až 40°C). Teplota spalín sa pohybuje na úrovni 90-120°C. Rozdiel oproti klasickému plynovému plynovému kotlu je v tom, že teplovýmenná plocha je vyhotovená z antikorózneho (nehrdzavejúceho) materiálu a nevadí mu skondenzovaná voda.

Účinnosť nízkoteplotných plynových kotlov sa pohybuje na úrovni 85%. V porovnaní s klasickým kotlom produkujú menej emisií. Výmenou zastaraného kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu cca 8-20 % spotreby plynu. Modernizáciou kotolne získate aj kvalitnejšie ovládanie a menšiu poruchovosť systému.

Plynové kotly

Plynové kotly sú obľúbené zdroje tepla pre vykurovanie rodinných domov, bytov aj veľkých objektov. Majú široký výkonový rozsah, sú spoľahlivé a úsporné. Inštalujú sa na stenu alebo ako stacionárne (umiestnené na podlahe).

Z nekondenzačného na kondenzačný kotol – výmena kotla Kondenzačné kotly využívajú energiu uvoľnenú počas spaľovania plynu aj energiu obsiahnutú v spalinách. Efektívnejšie kondenzačné kotly vďaka kondenzačnej technológii dokážu zredukovať náklady na energie a emisie až o 8-20%. Spolu s inštaláciou kondenzačného kotla je potrebné doplniť: Do komína sa doplní plastové potrubie tzv. dymovod, ktorý je vhodný pre kondenzačné kotly. Chráni komín od vlhkosti v spalinách. Kondenzačné vykurovanie potrebuje aj odtokové potrubie na odvod kondenzovanej vody. Nové plynové kotle ponúkame už len kondenzačné a pri výmene starého kotla, vám technik odporučí nový kondenzačný kotol.

Elektrický kotol

Elektrický kotol nevytvára spaliny, čiže nepotrebuje komín. Nevyžaduje zložitú údržbu a ľahko sa reguluje. Má menšie rozmery ako iné druhy kotlov. Prednosťou je aj dlhá životnosť a vysoká spoľahlivosť prevádzky. Nevýhodou sú najvyššie prevádzkové náklady. Prijateľným riešením môže byť prechod na špeciálnu tarifu, ale aj v tomto prípade sú prevádzkové náklady vysoké oproti iným typom kúrenia. Elektrický kotol ponúka bezpečné a pohodlné vykurovanie s vysokou účinnosťou (99,9%) a moderný systém regulácie. Môže sa použiť pri nízkoenergetickej stavbe.

Elektrické kotly sú obľúbené zdroje tepla pre jednoduché a lacné riešnia. Majú široký výkonový rozsah, sú spoľahlivé a nenáročné na priestor. Inštalujú sa na stenu a je možné ich neskôr vymeniť za iný typ teplovodného vykurovania. Získavanie energie pre budovu je komplexná záležitosť o ktorej rozhodujú danosti budovy, lokalizácia a potreby a požiadavky ľudí, ktorí budovu využívajú. Naši odborníci vám navrhnú najvhodnejší zdroj vykurovania, ponúknu vám obnoviteľné zdroje energie, vypočítajú návratnosť, zriaďovacie a prevádzkové náklady.

Kontakt

Kontaktné údaje

Duboma s.r.o.

Matice Slovenskej 15

082 21 Veľký Šariš

INFORMÁCIE A CENOVÉ PONUKY

+421 905 740 070

Sociálne siete

Fakturačné údaje

Duboma s.r.o.

IČO: 53138767

DIČ: 2121280579

IČ DPH: SK2121280579

Bankové spojenie

IBAN: SK18 1111 0000 0014 7491 6023

SWIFT: UNCRSKBX

Máte záujem o Naše služby?

Zavolajte nám na +421 905 740 070 alebo vypíšte formulár nižšie

Možnosť nahratia dokumentov (plánov, spotreby elektriny)