Dotácia na fotovoltiku

Podmienky pre získanie dotácie

Osoby oprávnené získať príspevok sú:

 • fyzická osoba, ktorá je vlastníkom rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú bezpodielovými vlastníkmi rodinného domu
 • fyzické osoby, ktoré sú podielovými vlastníkmi a majú právo rozhodovať o spoločnej veci na základe väčšiny svojho podielu

Nehnuteľnosť musí byť registrovaná v Katastri nehnuteľností SR ako

 • rodinný dom
 • rozostavaný rodinný dom
 • alebo iná budova, slúžiaca na rodinné bývanie a žiadateľ má v nej trvalé bydlisko

Inštaláciu môže vykonať len oprávnený zhotoviteľ s platnou zmluvou so SIEA. Zariadenie musí byť zaradené do zoznamu oprávnených zariadení včas pred podaním žiadosti o preplatenie poukážky.

 • rodinný dom nesmie byť vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve právnickej osoby
 • nesmie byť súčasťou obchodného majetku žiadneho podnikateľského subjektu

Náklady spojené s dodávkou energie pre rodinný dom, ktoré predstavujú viac ako 20 % celkových nákladov, nesmú byť zahrnuté do účtovníctva žiadneho podnikateľského subjektu alebo iných subjektov vykonávajúcich hospodársku činnosť, vrátane neziskových organizácií.

Rodinný dom, alebo jeho časť presahujúca 20 % podlahovej plochy, nesmie byť prenajatý alebo inak poskytnutý podnikateľskému subjektu alebo subjektom na hospodársku činnosť, a to ani v prípade spoločnej dodávky energie.

Rodinný dom alebo jeho časť môže byť prenajatý inej fyzickej osobe alebo osobám len za účelom bývania, pokiaľ to nie je súčasťou podnikania vlastníka a neprenajíma viac nehnuteľností okrem tohto rodinného domu alebo jeho časti.

Fotovoltická elektráreň o výkone 6,4kWp so 6kw sieťovým meničom od značky Solax v obci Teriakovce,
Fotovoltická elektráreň o výkone 6,4kWp so 6kw sieťovým meničom od značky Solax v obci Teriakovce,
Montáž fotovoltiky Prešov, Košice, Poprad
Využite štátnu dotáciu na fotovoltiku
fotovoltická inštalácia gregorovce - výkon 8,4 kWp
Fotovoltická inštalácia gregorovce - výkon 8,4 kWp

Štátna dotácia

 • Fotovoltické zariadenia s výkonom do 10,8 kW môžu byť podporované. Zhotoviteľ garantuje správnosť technického riešenia prostredníctvom odborne spôsobilej osoby.

  Pri zariadeniach pripojených do distribučnej sústavy je potrebné dodržiavať požiadavky a podmienky distribučnej spoločnosti.

  Domácnostiam odporúčame dôkladne sa oboznámiť s technickými podmienkami inštalácie a uzavrieť s výrobcom písomnú zmluvu. Súčasťou inštalácie zariadení na výrobu elektriny sú aj meniče napätia.

  Oprávnené výdavky predstavujú celkové náklady na dodávku a inštaláciu zariadenia v rozsahu obstarávacej ceny. Maximálny výkon, na ktorý možno poskytnúť príspevok, je obmedzený na 3 kW.

  V prípade, že domácnosť preukáže spotrebu elektriny vyššiu ako 3000 kWh/rok faktúrou za bezprostredne predchádzajúce zúčtovacie obdobie, môže byť maximálny podporovaný výkon vyšší, až do 7 kW.

Výška dotácie

Dotácie na fotovoltaiku pre rodinné domy sú 500 €/kW inštalovaného výkonu fotovoltických panelov. Maximálny výkon, na ktorý možno získať príspevok, je obmedzený na 3 kW.

V prípade, že sa preukáže spotreba elektriny vyššia ako 3000 kWh/rok, maximálny výkon, na ktorý možno získať príspevok, je 1 kW za každých 1000 kWh spotreby elektriny, maximálne však 7 kW, čo predstavuje až 3500 eur.

Domácnosti, ktoré pri inštalácii zvolia bezemisné zariadenia a nachádzajú sa v oblasti riadenia kvality ovzdušia alebo prestanú využívať tuhé palivá, budú pri poskytovaní podpory zvýhodnené o 15 % nad rámec základnej sadzby.

S prirážkou 15 % k zvýhodnenej základnej sadzbe môže byť dotácia až 575 €/kW, s maximálnou výškou príspevku do 4025 eur.

Žiadosť o dotáciu

Domácnosť alebo oprávnený zhotoviteľ môže požiadať o vydanie poukážky prostredníctvom elektronického formulára na stránke zelenadomacnostiam.sk. Je potrebné uviesť typ zariadenia a ostatné požadované informácie, a to všetko manuálne bez použitia automatizovaného vyplňovania alebo odosielania formulára.

Kompletnú administratívu vrátane podania žiadosti radi zabezpečíme aj my. 🙂

 

Využite štátnu dotáciu a získajte fotovoltiku s celkovým výkonom 7,4 kWp už od 4000 € s DPH.

Nechajte papierovačky a administráciu na nás, všetko pre Vás vyriešime my. Získate montáž a fotovoltiky na kľúč.

Duboma logo

Kompletnú administráciu vieme zastrešiť my.
Vybavíme dotáciu na tepelné čerpadlo za vás.

Navštívte našu pobočku na adrese:
Masarykova 2719/16,
080 01 Prešov
Zobraziť na Google mapách

Kontaktný formulár

Vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.

Dotácia

Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť Duboma s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac informácií.