Zelená podnikom

Žiadosť o dotáciu pre firmy

Mikro, malé a stredné podniky môžu získať finančný príspevok až do výšky 70-tisíc eur na energetické audity a inštaláciu zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie, primárne pre vlastnú spotrebu, prostredníctvom pripravovaného pilotného projektu Zelená podnikom.

Nový národný projekt SIEA je navrhnutý tak, aby pomohol malým a stredným podnikateľom, ktorí čelia administratívnym výzvam pri podávaní žiadostí alebo tým, ktorí nemohli využiť program Zelená domácnostiam, pretože ich rodinný dom slúži aj na podnikanie.

Postup

V prvej etape podnik predloží žiadosť o vydanie poukážky, na základe ktorej SIEA posúdi oprávnenosť žiadateľa, dodržanie limitov a ďalšie legislatívne stanovené podmienky.

Ak žiadateľ spĺňa všetky podmienky, SIEA mu zašle zmluvu s poukážkou. Po nadobudnutí platnosti zmluvy má žiadateľ šesť mesiacov na inštaláciu zariadenia.

Keď SIEA obdrží žiadosť o preplatenie poukážky, overí, či inštalované zariadenie vyhovuje kritériám politiky DNSH a zhodnotí skutočné náklady na realizáciu.

Zoznam zariadení

Projekt si kladie za cieľ zvýšiť využívanie obnoviteľných zdrojov energie s dôrazom na princípy udržateľnosti a podporu decentralizovanej výroby energie.

Registrácia

Ešte nie je spustená, Mala by sa spúšťať v najbližších mesiacoch.

Split Tepelné čerpadlo Protherm 7kw Gregorovce
Dotácia na tepelné čerpadlo - Split Tepelné čerpadlo Protherm 7kw Gregorovce
Montáž fotovoltiky Prešov, Košice, Poprad
Využite štátnu dotáciu na fotovoltiku

Poukážka

Poukážky môžu pokryť 35 % z celkových oprávnených výdavkov s možnosťou bonifikácie o 5 %, ak energetický audit potvrdí, že aspoň 90 % energie vyrobenej v podporovaných zariadeniach bude využitej v MSP.

Ďalších 5 % bonus je možné získať pre zariadenia s minimálnym vplyvom na znečistenie ovzdušia. Maximálna suma príspevku bude 70 000 eur na jedno MSP.

Bude stanovená aj maximálna cena za jednotku inštalovaného výkonu, čím sa zabezpečí efektívne využitie prostriedkov.

MSP môže podať jednu žiadosť o poukážku na podporu všetkých podporovaných typov zariadení alebo viacero žiadostí až do maximálnej výšky poskytnutej pomoci. Podpora na vypracovanie špecifického energetického auditu bude poskytovaná vo výške 45 % z oprávnených výdavkov na audit, maximálne však 2 500 eur.

Podrobnosti, ktoré má špecifický audit obsahovať, budú uvedené v usmernení, ktoré SIEA zverejní vopred. Príspevky budú poskytované s dodržaním pravidiel minimálnej pomoci.

Využite štátnu dotáciu zelená podnikom.

Nechajte papierovačky a administráciu na nás, všetko pre Vás vyriešime my.

Duboma logo

Kompletnú administráciu pre vás zastrešíme my.
Vybavíme dotáciu zelená podnikom pre váš projekt.

Navštívte našu pobočku na adrese:
Masarykova 2719/16,
080 01 Prešov
Zobraziť na Google mapách

Kontaktný formulár

Vyplňte kontaktný formulár a my sa Vám ozveme.

Dotácia

Odoslaním formuláru súhlasíte so spracovaním osobných údajov. Spoločnosť Duboma s.r.o. spracováva vaše osobné údaje iba za účelom vášho kontaktovania. Vaše údaje nebudú ďalej poskytnuté žiadnym tretím osobám. Viac informácií.